تریبون آزاد دانشجویی (۳)

تریبون آزاد دانشجویی با عنوان “چرا رای نمی‌دهم؟!” با حضور دانشجویان در لابی دانشگاه و میزبانی ریاست و معاونت محترم فرهنگی و دانشجویی برگزار شد.
دانشجویان موافق و مخالف در فضایی دوستانه نظرات و انتقادات خود را ابراز و بعضا در گفتگوهای چالشی، مناظرات جذابی میان دانشجویان و مسئولین شکل گرفت.

*به درخواست دانشجویان، عکس‌های بیشتر این مراسم منتشر نخواهدشد.