به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید، نشست آقای دکتر پورسراجیان ریاست محترم مؤسسه با اعضای شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی در روز دوشنبه مورخ ۱۲ مهرماه در سالن مهر مؤسسه برگزار گردید.

در این نشست دکتر پورسراجیان ضمن تشکر از زحمات مدیران گروه‌های آموزشی مؤسسه در شرایط خاص کرونایی سال گذشته، بر موضوعات متعددی اعم از سیاست توسعه ارتباط با دانشگاه‌های شاخص و برتر غیرانتفاعی کشور، بهره‌گیری از ظرفیت اساتید برجسته یزدی در سطح ملی به منظور همکاری در حوزه تدریس و اجرای پایان‌نامه‌ها با توجه به فراهم بودن امکان آموزش الکترونیکی، تمرکز مستمر بر کارکردی و کاربردی بودن آموزش‌ها و پایش آن، تقویت و توسعه گروه‌های پژوهشی با رویکرد پژوهش و فناوری و افزایش همکاری مدیران آموزشی و اعضای محترم هیئت علمی در بازنگری برنامه استراتژیک مؤسسه تأکید نمود.

لازم به ذکر است در این نشست گزارشی از وضعیت جذب دانشجویان مقاطع مختلف و اقدامات صورت گرفته در این زمینه توسط آقای دکتر حاجی‌مرادی معاون آموزشی و پژوهشی مؤسسه ارائه گردید. این نشست که به مدت ۹۰ دقیقه به طول انجامید با ارائه پیشنهادات و برنامه‌های مدیران گروه‌های آموزشی مؤسسه به منظور بهبود کیفیت فعالیتهای آموزشی پژوهشی پایان یافت.