بیست و دومین جلسه هیئت‌ امناء و پنجاه و نهمین جلسه هیئت مؤسس دانشگاه پنجم و ششم بهمن‌ ماه به شیوه مجازی برگزار شد.

به گزارش واحد روابط عمومی و توسعه ارتباطات دانشگاه، در ابتدای این جلسه دکتر پورسراجیان رئیس دانشگاه گزارشی از عمده فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، دانشجویی، کارآفرینی و عمرانی در سال 1399 را ارائه نمود.

در ادامه نیز موضوعات کلان دانشگاه از جمله گزارش حسابرسی منتهی به 31 مرداد سال 1399 و نیز بودجه پیشنهادی ۱۴۰۰ – ۱۳۹۹ دانشگاه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. لازم به ذکر است در این جلسه در خصوص طرح‌ها و فعالیت‌های جدید دانشگاه از جمله توسعه فعالیت‌های پژوهشی، استخدام و تکمیل کادر هیئت‌ علمی نیز گفتگو و تبادل‌نظر شد.