به گزارش روابط عمومی و توسعه ارتباطات، این بازدید که با همت واحد پژوهش و فناوری دانشگاه و با هدف توانمندسازی همکاران و فراهم آوردن فرصتی جهت آشنایی با روند فعالیت‌های پارک علم و فناوری و شرکت‌های مستقر در آن طراحی و برنامه ریزی شده بود شنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۰ برگزار شد.
هیئت بازدید کننده ابتدا از مرکز نوآوری و مرکز توسعه فناوریهای سرامیک بازدید نموده و سپس با حضور در شرکت‌های اینو بأس، رو به راه، آرا پژوهان امین و درنیکا، از نزدیک در جریان فعالیت‌های آنها قرار گرفتند.
در ادامه با تقی فرهنگ نیا، مدیر پردیس فناوری اطلاعات و ارتباطات پارک دیدار و درباره راه‌های گسترش همکاری‌ها گفتگو کردند.
در پایان بازدید کنندگان با حضور در صندوق پژوهش و فناوری یزد با خدمات و فرایندهای ارائه خدمات آن صندوق و انواع حمایت از طرح‌ها و ایده‌های فناورانه آشنا شدند.