طی حکمی از سوی دکتر داریوش پورسراجیان، رئیس مؤسسه آموزش عالی امام جواد(ع) دکتر الهام شریفی، عضو هیئت علمی مؤسسه به سمت «معاونت آموزشی-پژوهشی مؤسسه و مدیر تحصیلات تکمیلی» منصوب شد.

در متن حکم آمده است:

نظر به سوابق و فعالیت های علمی – پژوهشی و فناوری سرکارعالی ، بدینوسیله به سمت “سرپرست معاونت آموزشی-پژوهشی مؤسسه و مدیر تحصیلات تکمیلی” منصوب می‌شوید.
امید است با حضور مؤثر خود در جهت ارتقاء سطح علمی دانشگاه و پیشرفت اهداف استراتژیک آن موفق باشید.