طی حکمی از سوی دکتر داریوش پورسراجیان، رئیس مؤسسه آموزش عالی امام جواد(ع) دکتر احمد حاجی‌مرادی، عضو هیئت علمی مؤسسه به سمت «مشاور توسعه امور آموزشي مؤسسه » منصوب شد.

در متن حکم آمده است:

نظر به اتمام دوره مسئوليت در معاونت آموزشي-پژوهشي مؤسسه، ضمن تشكر، با توجه به شايستگي ها، تخصص و تجربه جنابعالي، به سمت “مشاور توسعه امور آموزشي رئيس مؤسسه” منصوب مي‌شويد.
اميد است با اتكال به قادر لايزال متناسب با امكانات مادي و معنوي و به ويژه سرمايه انساني نسبت به ارائه و طرح‌هاي نوآورانه در جهت توسعه روزافزون حوزه آموزش اين مؤسسه موفق و مؤيد باشيد.