طی حکمی از سوی دکتر داریوش پورسراجیان، رئیس دانشگاه امام جواد(ع) دکتر مونا اساعیل‌زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه به سمت «مدیر گروه مدیریت» دانشگاه منصوب شد.

در متن حکم آمده است:

با احترام، نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزنده سرکارعالی و به منظور تحقق هرچه بیشتر اهداف متعالی دانشگاه به موجب این حکم به‌ عنوان «مدیر گروه مدیریت»  منصوب می‌شوید.

امید است با استعانت از درگاه احدیت و با بهره‌گیری از ظرفیت اعضای هیئت علمی و سایر اساتید مجرب و توانمند و تدوین و اجرای برنامه‌های علمی-آموزشی متناسب با نیاز جامعه در ارتقای کیفیت گروه مبتنی بر رویکرد مهارت محوری و اشتغال‌پذیری، جذب و نگهداشت دانشجویان و توسعه رشته‑گرایش‌های مرتبط موفق و مؤید باشید.