طی حکمی از سوی دکتر داریوش پورسراجیان، رئیس مؤسسه آموزش عالی امام جواد(ع) دکتر مونا اساعیل‌زاده، عضو هیئت علمی مؤسسه به سمت «مدیر گروه مدیریت» مؤسسه منصوب شد.

در متن حکم آمده است:

با احترام، نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزنده سرکارعالی و به منظور تحقق هرچه بیشتر اهداف متعالی مؤسسه به موجب این حکم به‌ عنوان «مدیر گروه مدیریت»  منصوب می‌شوید.

امید است با استعانت از درگاه احدیت و با بهره‌گیری از ظرفیت اعضای هیئت علمی و سایر اساتید مجرب و توانمند و تدوین و اجرای برنامه‌های علمی-آموزشی متناسب با نیاز جامعه در ارتقای کیفیت گروه مبتنی بر رویکرد مهارت محوری و اشتغال‌پذیری، جذب و نگهداشت دانشجویان و توسعه رشته‑گرایش‌های مرتبط موفق و مؤید باشید.