طی حکمی از سوی دکتر داریوش پورسراجیان، رئیس دانشگاه امام جواد(ع) مهندس سیدعباس زرگرچی، عضو هیئت علمی دانشگاه به سمت «مشاور برنامه‌ریزی توسعه و نوآوری رئیس دانشگاه» منصوب شد.

در متن حکم آمده است:

با احترام، ضمن تشکر و قدردانی از زحمات جنابعالی در دوران تصدی معاونت دانشجویی، فرهنگی و کارآفرینی دانشگاه و نظر به اتمام دوره مسئولیت در این معاونت و با توجه به شایستگی‌ها، تخصص و تجربه جنابعالی به سمت «مشاور برنامه‌ریزی توسعه و نوآوری رئیس دانشگاه» منصوب می‌شوید.

امید است با اتکال به قادر لایزال و متناسب با امکانات مادی و معنوی و به ویژه سرمایه انسانی نسبت به ارائه طرح‌های نوآورانه در جهت توسعه روزافزون حوزه‌های مختلف این دانشگاه موفق و مؤید باشید.