طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه امام جواد(ع) دکتر مرتضی محمودی عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه امام جواد(ع)  به‌عنوان مدیر پژوهشی و فناوری منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی و توسعه ارتباطات دانشگاه، در حکم دکتر محمودی آمده است:

نظر به‌مراتب تعهد، تخصص و تجارب جنابعالی و به پیشنهاد معاون محترم آموزشی و پژوهشی دانشگاه به‌موجب این حکم به مدت ۲ سال به‌عنوان مدیر پژوهش و فناوری دانشگاه منصوب می‌شوید. امید است با استفاده از همه ظرفیت‌های دانشگاه با رویکردی تحول گرایانه، زمینه توسعه و بالندگی این حوزه فراهم گردد.
دکتر پورسراجیان، رئیس دانشگاه، ضمن آرزوی توفیق و موفقیت برای ایشان اولویت‌های این واحد را ارتقاء عملکرد اعضای هیئت علمی دانشگاه در شاخص‌های کمی و کیفی پژوهش و فناوری، تمرکز بر توسعه کمی و کیفی گروه‌های پژوهشی و اهتمام به توسعه ارتباطات پژوهش و فناوری دانشگاه در سطح منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی با همکاری سایر واحدهای متولی در دانشگاه و نیز اجرای برنامه‌های توان‌افزایی و توسعه قابلیت‌های فناورانه اعضای هیئت علمی و کارکنان جهت حضور فعال در اکوسیستم فناوری و نوآوری استان اعلان نمود.