به گزارش روابط عمومی، با ابلاغ حکمی از سوی «آقای دکتر داریوش پورسراجیان» رئیس دانشگاه، «خانم دکتر مژگان بهراد» به عنوان «مدیر گروه روانشناسی» دانشگاه منصوب گردید. همچنین رئیس دانشگاه، طی نامه جداگانه‌ای ضمن آرزوی موفقیت برای خانم دکتر کهدوئی، از زحمات وی طی دوره مدیریت گروه روانشناسی تشکر نمود.