به گزارش روابط عمومی، با ابلاغ حکمی از سوی «آقای دکتر داریوش پورسراجیان» رئیس مؤسسه، «خانم دکتر مژگان بهراد» به عنوان «مدیر گروه روانشناسی» مؤسسه منصوب گردید. همچنین رئیس مؤسسه، طی نامه جداگانه‌ای ضمن آرزوی موفقیت برای خانم دکتر کهدوئی، از زحمات وی طی دوره مدیریت گروه روانشناسی تشکر نمود.