طی احکامی از سوی دکتر داریوش پورسراجیان، رئیس مؤسسه آموزش عالی امام جواد(ع)، آقای سیدعباس زرگرچی، به سمت « معاونت پشتيبانی، برنامه ريزی و توسعه منابع مؤسسه» و خانم لیلا توانگر به سمت «سرپرست امور مالی مؤسسه» مؤسسه منصوب شدند.