اطلاعیه انتخاب واحد مقدماتی ترم بهمن ۱۴۰۱-۱۴۰۰

بدینوسیله به اطلاع می‌رساند انتخاب واحد مقدماتی ترم بهمن ۱۴۰۰ از تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ الی ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ از طریق مراجعه به سیستم گلستان و از مسیر آموزش » ثبت‌نام مقدماتی » ثبت‌نام مقدماتی قابل انجام می‌باشد.
لازم به ذکر است انتخاب واحد مقدماتی بر اساس چارت درسی هر رشته انجام می‌شود و شرکت در ارزشیابی اساتید الزامی می‌باشد. همچنین دانشجویان دارای بدهی شهریه، می‌بایست نسبت به تسویه حساب شهریه اقدام نمایند.

نکات مهم:

  • انتخاب واحد مقدماتی به منزله انتخاب واحد اصلی نمی‌باشد، اما جزء شروط لازم برای شرکت در انتخاب واحد اصلی محسوب می‌شود.
  • چنانچه انتخاب واحد مقدماتی انجام نشود فایل انتخاب واحد دانشجو، در زمان انتخاب واحد اصلی باز نمی‌گردد.
  • انتخاب واحد با تأخیر، مشمول پرداخت جریمه نقدی می‌شود.
  • جهت دریافت راهنمای ارزشیابی اساتید کلیک نمایید.