معرفی

واحد فنی و عمرانی یکی از واحدهای تابعه پشتیبانی می‌باشد که اصلی‌ترین وظیفه آن مدیریت فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی دانشگاه است. از دیگر وظایف این واحد می‌توان مسئولیت نظارت، طراحی، محاسبات، برآورد، اجرا، رسیدگی به امور ساختمان و تأسیسات برقی و مکانیکی کلیه واحدها را نام برد.

شرح وظایف

 • نظارت کامل و سرپرستی امور تحویل موقت و دائم ساختمان‌ها و تأسیسات

 • رسیدگی کامل بر صورت وضعیت‌ها و امور پیمانکاران و مشاوران دانشگاه

 • برگزاری مناقصه‌ها و انعقاد قرارداد با شرکت‌های مشاوره و پیمانکار برای طرح‌های عمرانی

 • تهیه و تدوین طرح جامع دانشگاه و تأمین زمین و امکانات با در نظر گرفتن توسعه آموزش عالی

 • نظارت کامل بر طرح و  محاسبات فنی ساختمان‌های جدیدالتأسیس دانشگاه

 • تهیه طرح و انجام محاسبات برآورد ساختمان‌های جدید‌التأسیس

 • پیشنهاد بودجه‌های عمرانی دانشگاه برای تصویب در بودجه سالانه کشور

 • ارزشیابی و بازرسی عملیات اجرایی و نظارت بر اجرای پروژه‌ها و فعالیت‌های عمرانی دانشگاه و ارائه راه‌حلهای لازم جهت پیشبرد و تسریع امور

 • جمع‌آوری اطلاعات لازم برای تنظیم بودجه طرح‌های عمرانی دانشگاه

 • نگهداری، ثبت و به‌روزرسانی نقشه‌ها، مشخصات و مدارک فنی

 • تهیه و تدوین بانک اطلاعاتی مربوط به شناسنامه متراژ فضاها

 • نظارت عالیه بر اجرای کلیه قراردادهای ساختمانی و تأسیساتی دانشگاه

 • تهیه گزارش و ارزیابی منظم پیشرفت فیزیکی طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی بر اساس برنامه‌ زمان‌بندی شده

 • برنامه‌ریزی برای تأمین فضاهای کالبدی دانشگاه، به منظور توسعه و گسترش فضاهای آموزشی مورد نیاز و اقدام در مورد تأمین اعتبار عمرانی مورد نیاز

 • بررسی طرح‌ها و پیشنهادات عمرانی واحدهای دانشگاه برای توسعه با توجه به اولویت‌ها و اعتبارات بر اساس بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب و پیگیری بودجه پروژه‌های عمرانی تا مرحله نهایی

اینجا آموزش عالی است.

مدیر

علی مرزنگوشی

 • دکتری عمران – مدیریت ساخت از دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

 • ۰۳۵۳۸۲۸۱۲۰۰-۳ (داخلی ۲۲۵)

کارشناس

تأسیسات

رضا صفاریان

 • کارشناسی مهندسی عمران

 • r.safarian@iju.ir

 • ۰۳۵-۳۶۲۲۵۳۲۰

علی سلطانپور

 • دیپلم علوم تجربی

 • a.soltanpour@iju.ir

 • ۰۳۵۳۸۲۸۱۲۰۰-۳ (داخلی ۲۲۴)

خدمات ویژه

پروژه‌های انجام شده