معرفی

واحد طرح و برنامه بعنوان يكی از واحدهای تابعه حوزه رياست دانشگاه، از سال 1388 فعالیت خود را آغاز کرد. این واحد مسئولیت برنامه‌ریزی و پی‌گیری اجرای طرح‌های مناسب در جهت تحقق اهداف کلان و سیاست‌های دانشگاه را بر عهده دارد. در این راستا و با توجه به اهداف و برنامه‌های دانشگاه می­توان مجموعه فعالیت­‌هایی شامل تدوین برنامه­‌های بلندمدت و کوتاه‌­مدت برای تحقق اهداف و سیاست‎های دانشگاه، پی‌گیری اجرای برنامه‌های مصوب و شناسایی نقاط قوت و ضعف برنامه‌ها و اصلاح آنها، ایجاد فضای مطلوب همکاری و همفکری با هدف دستیابی به راهکارهای اجرایی در هر یک از واحدهای دانشگاه و همچنین مدیریت تهیه آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و گردش‌کارهای موردنیاز واحدهای مختلف مرکز را از جمله اهداف کلان این واحد برشمرد.

مدیر

لیلا توانگر

  • کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه UPM مالزی

  • ltavanagr@iju.ir

  • ۰۳۵۳۸۲۸۱۲۰۰-۳ (داخلی ۲۱۹)

اینجا آموزش عالی است

خدمات ویژه

پیوستها

  • روش اجرایی کنترل آموزش و ارتقاء توانایی‌های کارکنان