معرفی

 واحد امور اداری همزمان با شروع فعالیت دانشگاه کار خود را آغاز نمود. واحد امور اداری در واقع جنبه‌های انسانی سازمان را در بر می‌گيرد. تحقيقات امروزی بيانگر اين واقعيت است که رابطه نزديکی بين نحوه مديريت منابع انسانی و امکان نيل به اهداف سازمانی وجود دارد، از اين روست که اين واحد امروزه به منزله يکی از شريان‌های مهم و حياتی هر سازمانی محسوب می‌گردد.
نيروی انسانی متخصص، با تجربه و كارآمد غنی‌ترين و با ارزشمندترين ثروت و دارايی هر سازمان محسوب میشود به نحوی كه محققان و برنامه‌ريزان اقتصادی و اجتماعی، قرن حاضر را قرن مديريت تعالی نيروی انسانی و ارتباطات خواندند. توجه به نيروی انسانی ماهر و خلاق و استفاده بهينه از نيروی فكر و مهارت‌های فردی هر يك از كاركنان، هر سازمان را در دستيابی به اهداف از پيش تعيين شده و تحقق نظام شايسته سالاری سوق می‌دهد.
واحد امور اداری کوشش می‌نمايد تا در جهت کسب رضايت کارکنان و تأمين اهداف سازمانی گام برداشته و مسئولیت جمع‌آوری اطلاعات و برنامه‌ریزی در زمینه‌های پرسنلی و اداری کارکنان، انتخاب و استفاده دقیق از آزمون‌های انتخابی به منظور شناسایی افزادی که توان مشارکت و همکاری را دارند، ارتباطات به منظور اطمینان یافتن از فرآیندهای دو طرفه‌ای که همه افراد را مطلع می‌سازد، ارتباطات جامع و گسترده و مکرر با کارکنان، استفاده از طرح‌های تشویقی، ایجاد رویه‌های مناسب رسیدگی به شکایت، انجام پرداخت متناسب با عملکرد، جذب و حفظ کارکنان ماهر، نهادینه کردن رویکردهای جدید، کارمندیابی، انتخاب و ارتقاء و همچنین برنامه‌ریزی در راستای توزیع مناسب نیروی انسانی در واحدهای مورد نیاز و اجرای فرآیند مربوط به آموزش آنان را بر عهده دارد.

مدیر

مریم فداکار

 • کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

 • m.fadakar@iju.ir

 • ۰۳۵۳۸۲۸۱۲۰۰-۳ (داخلی 225)

اینجا آموزش عالی است.

خدمات ویژه

 • همکاری با رئیس دانشگاه در اجرای هرچه بهتر وظایف مربوط به واحدهای ستادی دانشگاه

 • رسیدگی به اهداف اجرایی دانشگاه و چگونگی گردش کارها و روش‌های کار در واحدهای مختلف

 • اجرای سیاست‌ها و خط مشی‌های دانشگاه در زمینه‌های مربوط به امور اداری، استخدامی و پشتیبانی

 • نظارت بر حسن انجام فعالیت‌های واحدهای تابعه

 • تهیه و تنظیم آئین‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اداری لازم جهت ارائه به مقامات ذی‌ربط بر‌اساس ضوابط و مصوبات دانشگاه و ابلاغ آن به کلیه واحدها پس از تأیید

 • مراقبت در اجرای مقررات انضباطی و رسیدگی به تخلفات کارکنان و ارجاع مراتب به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری

 • مطالعه و بررسی رشته‌های شغلی، مشاغل دانشگاهی و ارائه نظرات و پیشنهادات اصلاحی به مراجع

 • نظارت بر انجام امور نگهبانی و انتظامی دانشگاه با همکاری واحد حراست دانشگاه

 • همکاری با واحد حراست در زمینه حفاظت از ساختمان‌ها، اموال و تأسیسات

 • همکاری در امر تهیه و تنظیم و اصلاح مجموعه شرح وظایف، نمودار و پست‌های سازمانی دانشگاه با مدیریت برنامه، بودجه و توسعه مدیریت

 • برنامه‌ریزی جهت ارتقاء مستمر کیفیت فرایندها