معرفی

مدیریت اطلاعات کارکنان شامل جمع آوری، نگهداری، به روزرسانی و استفاده از مجموعه ای منسجم از اطلاعات مرتبط با کارمندان و اعضای هیأت علمی، از جمله رسالت‌های مهم کارگزینی در هر سازمانی است. بعلاوه می‌توان مجموعه عملیات مربوط به استخدام، بکارگماری، ارتقاء شغلی و تعیین میزان دستمزد را به عنوان تعریفی مختصر (و نه کامل) از کارگزینی دانست. كارگزينی دارای عناوين مختلف در سازمان ها و در تاريخچه تأسيس سازمان ها در كشور از جمله مديريت امور كاركنان،‌ مديريت امور پرسنلی، مديريت منابع انسانی، ‌اداره امور استخدامی، مديريت سرمايه انسانی و … است.
فرآیندهای واحد کارگزینی شامل فرآیند قراردادها، تعریف ضریب حقوق و حق مدیریت، حضور و غیاب و صدور گواهی کار، بایگانی در پرونده، بایگانی کارگزینی، انتقال توسط واحدها، صدور حکم، بکارگیری کارمند، مرخصیها، ترک کار و تسویه کارمندان است.

مدیر

مریم فداکار

  • کارشناسی علوم کامپیوتر از دانشگاه یزد

  • m.fadakar@iju.ir

  • ۰۳۵۳۸۲۸۱۲۰۰-۳ (داخلی 225)

اینجا آموزش عالی است

خدمات ویژه

  • پاسخگویی و تکریم ارباب رجوع

  • انجام کلیه امور مربوط به قراردادهای کارمندی

  • تهیه و تنظیم پیش نویس خلاصه پرونده استخدامی کارکنان

  • کنترل و نظارت مستمر بر حضور و غیاب کارکنان غیرهیأت‌علمی دانشگاه

  • انجام کلیه عملیات حضور و غیاب، اضافه کاری، مرخصی، مأموریت و به طور کلی مکاتبات پرسنلی

  • صدور کلیه احکام پرسنل (تغییر حقوق و مزایا، ارتقاء رتبه و طبقه، انتقالات و انتصابات، اعمال مدرک تحصیلی، انواع مرخصی، تغییر پست سازمانی و …)