کسب مقام برگزیده و شایسته تقدیر آقای مهدی دهقانی دانشجوی رشته مدیریت بازرگانی در جشنواره ملی رویش بخش خوانندگی سنتی را به ایشان و دیگر دانشجویان مؤسسه تبریک عرض کرده و برای ایشان آرزوی موفقیت در تمامی مراحل زندگی داریم.
بنا به گزارش واحد فرهنگی دانشجویی مؤسسه، جشنواره ملی رویش هرساله در بین دانشجویان استان، منطقه و کشور برگزار میگردد. در این چند دوره اخیر شاهد درخشش دانشجویان هنرمند مؤسسه در رشته‌های مختلف بوده و هستیم که میتوان به اثر برگزیده خانم بنفشه جاهد در بخش فیلم کوتاه در دوره‌های قبل نیز اشاره کرد.