افتتاح کافه کارآفرینی مؤسسه “کافه دایا”
با حضور مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد