اعلام نتایج داوری آثار ارائه شده در رویداد شاعران بهار

ادبیات هنری است جامع که لایه‌ای از همهی هنرها را در خود دارد، هنری که به‌واسطهی زبان شکل می‌گیرد و ازین رو صریح‌تر از سایر هنرها، هویت، فرهنگ و اندیشهی هر ملت را آینه‌داری می‌کند.
رویداد شاعران بهار که در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه به مناسبت روز بزرگداشت «حکیم ابوالقاسم فردوسی» در جهت آشنایی هر چه بیشتر دانشجویان با شاعران و نویسندگان بزرگی چون فردوسی، سعدی، عطار و خیام برگزار شد. هدف از برگزاری رویداد شاعران بهار رویارویی دانشجویان با ادبیات فارسی در سطحی فراتر از سرفصل و چارچوب دانشگاهی بود تا بتوانند با ژرف‌اندیشی، پژوهش و نوآوری ظرفیت‌های این هنر را کشف و اثری را برای این رویداد خلق و ارائه کنند.
اما نظر به اینکه تعداد شرکت کنندگان در این رویداد کمتر از حد انتظار بود و بُعدِ رقابتی رویداد کمرنگ‌تر از انتظار بود و با بررسی آثار ارائه شده در مقایسه با ملاک‌های مطلوب رویدادهای فرهنگی دانشگاه، هیچ اثری ازین رویداد به رتبه عالی دست نیافت، اما با توجه به تلاش دانشجویان، در بین آثار ارائه شده سه اثر:
۱) اجرای بیژن و منیژه {فاطمه متصدی – نگین بنایی – فاطمه میر حسینی – نسترن فتوحی – فاطمه اعرابی } (۳ امتیاز فرهنگی)
۲) نقش زنان در شاهنامه با تاکید بر گردآفرید و تهمینه {ریحانه حسین زاده –آناهیتا هوشنگ زاده} (۲ امتیاز فرهنگی)
۳) اجرای آرامگاه خیام توسط دانشجویان رشته معماری {ندا هوشمند – نرگس شاکر اردکانی –سرور معینی کربکندی} (۱ امتیاز فرهنگی)
به ترتیب مورد تقدیر قرار خواهند گرفت و به دست اندر کاران این آثار امتیاز فرهنگی تعلق می گیرد. شایان ذکر است که کسب امتیازات فرهنگی در طول دوران تحصیل می تواند مزیت هایی از جمله معافیت شهریه را برای دانشجویان به همراه داشته باشد.