اطلاعیه پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد

به اطلاع داوطلبان کارشناسی ارشد که در آزمون سراسری سال 1402 شرکت نموده و مجاز به انتخاب رشته شده اند می رساند؛ این مؤسسه در 14 کد رشته (دو کد رشته جدید) دانشجو می پذیرد. داوطلبان برای انتخاب رشته می توانند از تاریخ 11 خرداد 1402 الی 16 خرداد با مراجعه به سایت https://sanjesh.org جهت انتخاب رشته اقدام نمایند.

دریافت دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1402