اطلاعیه شیوه تسویه حساب شهریه نیمسال دوم ۱۴۰۰

با توجه به اتمام فرآیند انتخاب واحد و مشخص شدن مبلغ نهایی شهریه، بدینوسیله از دانشجویان گرامی خواهشمند است به منظور کاهش مراجعات حضوری، با مراجعه به سیستم گلستان مبلغ باقیمانده بدهی شهریه را مشاهده نموده و به یکی از دو طریق زیر نسبت به تسویه حساب و تکمیل فرآیند انتخاب واحد اقدام نمایند. بدیهی است عواقب عدم اقدام در بازه های زمانی مشخص شده متوجه دانشجو خواهد بود.

  1. نقدی: از طریق پرداخت الکترونیک با مراجعه به سیستم گلستان و با استفاده از کارت بانکی عضو شبکه شتاب و رمز دوم اینترنتی.
  2. چک: تسویه حساب از طریق چک و تحویل یا ارسال پستی آن طی دو فقره چک با مبالغ مساوی به تاریخ های هفدهم فروردین و هفدهم اردیبهشت ۱۴۰۱ و تحویل به واحد مالی دانشگاه طی جدول زمانبندی زیر:

– کارشناسی و کاردانی ورودی ۱۴۰۰:            ۱۸ الی ۱۹ اسفند                      ۸ صبح الی ۱۳:۳۰

– کارشناسی و کاردانی ورودی ۹۹:                ۱۹ الی ۲۱ اسفند                      ۸ صبح الی ۱۳:۳۰

– کارشناسی و کاردانی ورودی ۹۸ و قبل:       ۲۱ الی ۲۲ اسفند                      ۸ صبح الی ۱۳:۳۰

– کارشناسی ارشد، کلیه ورودیها:                  ۱۸ الی ۲۲ اسفند                      ۸ صبح الی ۱۳:۳۰

سایر توضیحات:

  • مسیر مشاهده وضعیت شهریه هر دانشجو: سیستم گلستان، اطلاعات جامع دانشجو.
  • مسیر پرداخت الکترونیکی: سیستم گلستان، آموزش، پرداختهای الکترونیکی دانشجو.
  • لازم است چکهای صیادی به تاریخ های فوق الذکر، در وجه موسسه آموزش عالی امام جواد(ع) تحریر شده و بصورت حضوری یا غیرحضوری (صرفاً از طریق پست پیشتاز) به واحد امور مالی تحویل شود. (آدرس پستی: یزد، صفائیه، بلوار شهیدان اشرف، خیابان جوادالائمه، آموزش عالی امام جواد، کد پستی ۸۹۱۵۸۷۳۷۶۳).
  • در صورت ارائه چکهای صیادی جدید لازم است حتماً قبل از مراجعه به دانشگاه، چکهای تحریر شده توسط خود دانشجو در سامانه صیاد ثبت شوند و به انضمام پرینت رسید ثبت سامانه چک به واحد امور مالی تحویل گردد. (ارائه تصویر رسید در تلفن همراه به هنگام تحویل چک نیز قابل قبول است).
  • شناسه ملی آموزش عالی امام جواد (ع): ۱۰۸۴۰۰۴۹۰۷۰ (حقوقی)
  • نام و نام خانوادگی و شماره دانشجویی در پشت تمام برگه های چک نوشته شود.

شماره تماس های پاسخگو: دانشجویان گرامی جهت راهنمایی می توانند در ساعات اداری از ساعت ۸ الی ۱۴ با شماره ۳۸۲۸۱۲۰۰ الی ۳ داخلی ۲۳۵ و ۲۲۲ یا شماره همراه ۰۹۰۱۲۵۳۹۵۰۶ تماس حاصل نمایند.