اطلاعیه حوزه معاونت آموزشی در خصوص تشکیل کلاسها ویژه دانشجویان

ضمن تبریک سال تحصیلی جدید، با توجه به تداوم شیوع کرونا و بنا به نظر وزارت علوم، نیمسال اول تحصیلی 1401-1400 با آموزش مجازی آغاز خواهد شد. لذا خواهشمند است دانشجویان عزیز نکات زیر را مد نظر داشته باشید:

  • کلاسها صرفاً در بستر سامانه آموزش مجازی (LMS) به نشانی https://lms.iju.ir و نرم افزار ادوب کانکت برگزار می‌شود.
  • برای دیدن برنامه هفتگی می‌توانید از گزارش 88 (قبل از حذف و اضافه) و یا گزارش 78 (بعد از حذف و اضافه) در سیستم گلستان استفاده نمایید.
  • خواهشمند است دروس درج شده در سامانه آموزش مجازی (LMS) با برنامه هفتگی سیستم گلستان مطابقت داده شود و در صورت مغایرت به کارشناس گروه مربوطه اطلاع داده شود.
  • شرکت در کلاسهای آنلاین الزامی می‌باشد.
  • با توجه به مجازی بودن آموزشها، ارزشیابی دانشجویان به صورت مستمر در طول ترم انجام می‌شود و نمره نهایی ترکیبی از ارزیابی در طول ترم، ارسال تکالیف، حضور و غیاب و نمره پایانی است.
  • خواهشمند است قبل از شرکت در کلاسها، فایلهای راهنما مربوط به آموزش مجازی را مشاهده نمایید.

در صورت مساعد شدن شرایط و اعلام ستاد کرونا مبنی بر برگزاری کلاسهای حضوری، اطلاع رسانی لازم انجام می‌شود.