اطلاعیه حوزه معاونت آموزشی در خصوص تشکیل کلاسها ویژه اساتید

ضمن تبریک سال تحصیلی جدید خدمت اساتید ارجمند، با توجه به تداوم شیوع کرونا و بنا به نظر وزارت علوم، نیمسال اول تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ با آموزش مجازی آغاز خواهد شد. لذا با توجه به تجربیات ترمهای گذشته و به منظور هماهنگی بیشتر خواهشمند است نکات زیر را مد نظر داشته باشید:

  • خواهشمند است کلاسها صرفاً در بستر سامانه آموزش مجازی (LMS) به نشانی https://lms.iju.ir و نرم افزار ادوب کانکت برگزار شود.
  • خواهشمند است کلاسها طبق برنامه درج شده در سیستم گلستان (گزارش ۳ برنامه هفتگی استاد) برگزار شود و در صورت تغییر ساعت کلاس یا عدم تشکیل کلاس، با کارشناسان گروه مربوطه هماهنگی لازم بعمل آید.
  • خواهشمند است به منظور هماهنگی بیشتر منابع درسی و کمک درسی، شیوه آزمون‌گیری، نحوه نمره‌دهی، نحوه حضور و غیاب حداکثر در دو هفته اول ترم در سامانه آموزش مجازی قرارداده شود.
  • با توجه به مجازی بودن آموزشها، ارزشیابی دانشجویان به صورت مستمر در طول ترم انجام شود و نمره نهایی به پایان ترم موکول نشود و نمره نهایی ترکیبی از ارزیابی در طول ترم و نمره پایانی باشد.

در صورت اعلام ستاد کرونا و مساعد شدن شرایط برگزاری کلاسهای حضوری، اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد شد.