اطلاعیه حوزه آموزش در خصوص انتخاب واحد مقدماتی ترم مهر ۱۴۰۳

  • براي انتخاب واحد مقدماتي ترم مهر ۱۴۰۳ از تاريخ ۳۰ اردیبهشت الی ۷ خرداد از طریق سیستم گلستان از مسير آموزش –  ثبت نام مقدماتی- ثبت نام مقدماتی مراجعه نماييد.
  • با كليك بر روي “مشاهده دروس ارائه شده” ليست دروس قابل اخذ نمايش داده می شود. با انتخاب دروس موردنظر و اعمال تغييرات، ثبت نام مقدماتی تكميل می گردد.
  • براي ارزشيابی اساتيد از مسير ارزشيابي و نظر سنجي  – پاسخگويي به سوالات ارزشيابي مراجعه نماييد.

نكات مهم

  • قبل از انتخاب واحد مقدماتی، شرکت در ارزشیابی اساتید الزامی می باشد.
  • انتخاب واحد اصلي در ترم بعد بر اساس ثبت نام مقدماتي انجام مي گيرد و دانشجويان دروسي را كه در ثبت نام مقدماتي انتخاب نكنند نمي توانند در ثبت نام اصلي اخذ نمايند.
  • بعد از انجام ثبت نام مقدماتي از گزارش ۷۶ از وضعيت ثبت نام مقدماتي خود آگاه شويد.
  • انتخاب واحد مقماتی ، انتخاب واحد اصلی نیست ولی لازمه شرکت در انتخاب واحد اصلی است.
  • در صورت انجام ندادن انتخاب واحد مقدماتي، انتخاب واحد اصلي با تاخير انجام مي شود و در صورت انجام انتخاب واحد با تاخير مشمول پرداخت جريمه نقدي مي شويد.

راهنمای انتخاب واحد مقدماتی

نکات ارزشیابی و انتخاب واحد مقدماتی