اطلاعیه حوزه آموزش در خصوص انتخاب واحد مقدماتی ترم مهر  ۱۴۰۲

  • برای انتخاب واحد مقدماتی ترم مهر ۱۴۰۲ از تاریخ ۱ خرداد الی ۹ خرداد از طریق سیستم گلستان از مسیر آموزش –  ثبت نام مقدماتی- ثبت نام مقدماتی  مراجعه نمایید.
  • با کلیک بر روی “مشاهده دروس ارائه شده” لیست دروس قابل اخذ نمایش داده می شود. با انتخاب دروس موردنظر و اعمال تغییرات، ثبت نام مقدماتی تکمیل می گردد.
  • برای ارزشیابی اساتید از مسیر ارزشیابی و نظر سنجی  – پاسخگویی به سوالات ارزشیابی مراجعه نمایید.

نکات مهم

  • قبل از انتخاب واحد مقدماتی، شرکت در ارزشیابی اساتید الزامی می باشد.
  • انتخاب واحد اصلی در ترم بعد بر اساس ثبت نام مقدماتی انجام می گیرد و دانشجویان دروسی را که در ثبت نام مقدماتی انتخاب نکنند نمی توانند در ثبت نام اصلی اخذ نمایند.
  • بعد از انجام ثبت نام مقدماتی از گزارش ۷۶ از وضعیت ثبت نام مقدماتی خود آگاه شوید.
  • انتخاب واحد مقماتی ، انتخاب واحد اصلی نیست ولی لازمه شرکت در انتخاب واحد اصلی است.
  • در صورت انجام ندادن انتخاب واحد مقدماتی، انتخاب واحد اصلی با تاخیر انجام می شود و در صورت انجام انتخاب واحد با تاخیر مشمول پرداخت جریمه نقدی می شوید.

راهنمای ارزشیابی اساتید

راهنمای انتخاب واحد مقدماتی

نکات ارزشیابی و انتخاب واحد مقدماتی