اطلاعیه ترم تابستان سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند ترم تابستان سال ۱۴۰۲ در موسسه آموزش عالی امام جواد(ع) با شرایط و ضوابط ذیل ارائه می گردد.
– ثبت نام ترم تابستان صرفاً به صورت غیر حضوری، طبق تقویم آموزشی و از طریق سامانه گلستان به آدرس golestan.iju.ir امکان پذیر می‌باشد.
– حداکثر واحد قابل اخذ برای دانشجویان ۶ واحد می‌باشد.
– شهریه ترم تابستان برابر نصف شهریه ثابت و شهریه متغیر دروس می‌باشد.
– مبلغ علی‌الحساب شهریه  ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال می‌باشد.
– دروس ارائه شده در ترم تابستان بعد از پایان امتحانات اعلام می‌گردد.
– امکان حذف و اضافه برای ترم تابستان وجود ندارد.
– کلاس‌ها در صورت رسیدن به حد نصاب تشکیل می‌گردد. در صورت عدم رسیدن کلاس به حد نصاب شهریه پرداختی عودت داده می‌شود.
– در صورت حذف اضطراری یا انصراف امکان استرداد شهریه وجود ندارد.
– دانشجویان متقاضی مهمان در دانشگاه بعد از مشخص شدن حد نصاب کلاس‌ها می توانند با معرفی نامه رسمی از دانشگاه مبدا مراجعه نمایند.

تقویم ترم تابستان ۱۴۰۲

ثبت نام و انتخاب واحد 20 تیر
انتخاب واحد مهمان 21 تیر
شروع کلاسها 31 تیر
پایان کلاسها 2 شهریور
شروع امتحانات 6 شهریور
پایان امتحانات 9 شهریور