اطلاعیه ترفیع اعضای هیئت علمی

بدینوسیله به اطلاع میرساند آخرین مهلت ارسال مدارک مربوط به ترفیع اعضای محترم هیئت علمی تمام وقت، نیمه وقت و پاره وقت، روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ خواهد بود. لازم به ذکر است با توجه به مصوبه هیئت محترم امناء، امکان دریافت پایه بیش از ۶ و همچنین استفاده از ذخیره پژوهشی جهت دریافت ترفیع نیز فراهم میباشد. لازم است مدارک در زمان مقرر به واحد آموزش تحویل و یا به پست الکترونیک amoozesh@iju.ir ارسال گردد.

شرایط ترفیع:
• ترفیع برای اعضای هیئت علمی تمام وقت که حداقل یکسال از آخرین ترفیع آن‌ها گذشته باشد، انجام می‌گردد.
• ترفیع برای اساتید نیمه‌وقت هر دو سال یکبار و برای اساتید پاره‌وقت و حق‌التدریس هر سه سال یکبار صورت می‌پذیرد.
• حداقل دو ترم از زمان حضور متقاضی در مؤسسه گذشته باشد. (ویژه اساتید پاره‌وقت و حق‌التدریس)
• متقاضی از زمان حضور تا زمان درخواست حداقل 8 واحد آموزشی کسب نموده باشد. (ویژه اساتید پاره‌وقت و حق‌التدریس)
• کپی کارهای پژوهشی چاپ شده به همراه کپی پذیرش، ضمیمه فرم ترفیع گردد.

دانلود فرم ترفیع:
فرم تقاضای ترفیع

دانلود فرم های طرح پژوهشی:
فرم پیشنهاد طرح پژوهشی (F-RE03)
فرم درخواست حضور در کنفرانس ها (F-RE07)
گزارش علمی شرکت در کنفرانس (F-RE08-01)
گزارش مرحله ای طرح پژوهشی (F-RE05)