اطلاعیه ترفیع اساتید

بدینوسیله به اطلاع می‌رساند زمان تحویل فرم و مدارک درخواست ترفیع اساتید از روز شنبه مورخ 9 اسفند 99 آغاز میگردد. لازم است اساتید واجد شرایط فرم و آئین‌نامه‌های مربوط به ترفیع را از لینک‌های انتهای این اطلاعیه دریافت نموده و ضمن تکمیل فرم و ضمیمه نمودن مدارک مربوطه و فایل ترفیع، آن را حداکثر تا تاریخ 19 اسفند ماه 99 به گروه آموزشی مربوطه تحویل نمایند. لازم به ذکر است مدارک ارائه شده پس از این تاریخ رسیدگی نخواهد شد. متقاضیان در صورت داشتن هر گونه پرسش و یا ابهامی می¬توانند با گروه آموزشی مربوطه تماس حاصل نمایید.

شرایط ترفیع:
• ترفیع برای اعضای هیأت علمی تمام وقت که حداقل یکسال از آخرین ترفیع آن‌ها گذشته باشد، انجام می‌گردد.
• ترفیع برای اساتید نیمه‌وقت هر دو سال یکبار و برای اساتید پاره‌وقت و حق‌التدریس هر سه سال یکبار صورت می‌پذیرد.
• حداقل دو ترم از زمان حضور متقاضی در مؤسسه گذشته باشد. (ویژه اساتید پاره‌وقت و حق‌التدریس)
• متقاضی از زمان حضور تا زمان درخواست حداقل 8 واحد آموزشی کسب نموده باشد. (ویژه اساتید پاره‌وقت و حق‌التدریس)

توجه:
• فایل ترفیع می‌بایست به نام متقاضی بر روی فلش و یا CD ذخیره شود و به همراه فایل پرینت شده به گروه آموزشی مربوطه تحویل گردد.
• کپی کارهای پژوهشی چاپ شده به همراه کپی پذیرش، ضمیمه فرم ترفیع گردد.

دانلود فرم ترفیع:
فرم تقاضای ترفیع

دانلود فرم های طرح پژوهشی:
فرم پیشنهاد طرح پژوهشی (F-RE03)
فرم درخواست حضور در کنفرانس ها (F-RE07)
گزارش علمی شرکت در کنفرانس (F-RE08-01)
گزارش مرحله ای طرح پژوهشی (F-RE05)