اطلاعیه ترفیع اساتید

بدینوسیله به اطلاع می‌رساند زمان تحویل فرم و مدارک درخواست ترفیع اساتید از 27 شهریور ماه 1401 آغاز میگردد. لازم است اساتید واجد شرایط فرم مربوط به ترفیع را از لینک‌ انتهای این اطلاعیه دریافت نموده و ضمن تکمیل فرم و ضمیمه نمودن مدارک مربوطه و فایل ترفیع، آن را حداکثر تا تاریخ 15 مهرماه 1401 به پست الکترونیک research@iju.ir ارسال نمایند. لازم به ذکر است مدارک ارائه شده پس از این تاریخ رسیدگی نخواهد شد. متقاضیان در صورت داشتن هر گونه پرسش و یا ابهامی می‌توانند با سرکار خانم لاله زاری تماس حاصل نمایید.

شرایط ترفیع:
• ترفیع برای اعضای هیئت علمی تمام وقت که حداقل یکسال از آخرین ترفیع آن‌ها گذشته باشد، انجام می‌گردد.
• ترفیع برای اساتید نیمه‌وقت هر دو سال یکبار و برای اساتید پاره‌وقت و حق‌التدریس هر سه سال یکبار صورت می‌پذیرد.
• حداقل دو ترم از زمان حضور متقاضی در مؤسسه گذشته باشد. (ویژه اساتید پاره‌وقت و حق‌التدریس)
• متقاضی از زمان حضور تا زمان درخواست حداقل 8 واحد آموزشی کسب نموده باشد. (ویژه اساتید پاره‌وقت و حق‌التدریس)

توجه:
• فایل ترفیع به همراه پیوست ها، می‌بایست به نام متقاضی به پست الکترونیک research@iju.ir ارسال گردد.
• کارهای پژوهشی چاپ شده به همراه ارائه گواهی پذیرش مقاله، پیوست فرم ترفیع گردد.

دانلود فرم ترفیع:
فرم تقاضای ترفیع