اطلاعیه ترفیع اساتید

بدینوسیله به اطلاع می‌رساند زمان تحویل فرم و مدارک درخواست ترفیع اساتید از روز شنبه مورخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰ آغاز میگردد. لازم است اساتید واجد شرایط فرم مربوط به ترفیع را از لینک‌ انتهای این اطلاعیه دریافت نموده و ضمن تکمیل فرم و ضمیمه نمودن مدارک مربوطه و فایل ترفیع، آن را حداکثر تا تاریخ ۱۰ اسفندماه ۱۴۰۰ به پست الکترونیک research@iju.ir ارسال نمایند. لازم به ذکر است مدارک ارائه شده پس از این تاریخ رسیدگی نخواهد شد. متقاضیان در صورت داشتن هر گونه پرسش و یا ابهامی می‌توانند با سرکار خانم لاله زاری تماس حاصل نمایید.

شرایط ترفیع:
• ترفیع برای اعضای هیئت علمی تمام وقت که حداقل یکسال از آخرین ترفیع آن‌ها گذشته باشد، انجام می‌گردد.
• ترفیع برای اساتید نیمه‌وقت هر دو سال یکبار و برای اساتید پاره‌وقت و حق‌التدریس هر سه سال یکبار صورت می‌پذیرد.
• حداقل دو ترم از زمان حضور متقاضی در مؤسسه گذشته باشد. (ویژه اساتید پاره‌وقت و حق‌التدریس)
• متقاضی از زمان حضور تا زمان درخواست حداقل ۸ واحد آموزشی کسب نموده باشد. (ویژه اساتید پاره‌وقت و حق‌التدریس)

توجه:
• فایل ترفیع به همراه پیوست ها، می‌بایست به نام متقاضی به پست الکترونیک research@iju.ir ارسال گردد.
• کارهای پژوهشی چاپ شده به همراه ارائه گواهی پذیرش مقاله، پیوست فرم ترفیع گردد.

دانلود فرم ترفیع:
فرم تقاضای ترفیع