با عنایت به نزدیک شدن شبهای قدر ماه مبارک رمضان، به منظور بهره گیری هرچه بیشتر اساتید و دانشجویان از برکات معنوی این شبها بدینوسیله به اطلاع می رساند کلاسهای آموزشی ساعت ۸ و ۱۰ صبح روزهای اول و پنجم اردیبهشت ماه، مقارن با ۱۹ و ۲۳ ماه مبارک رمضان، با تاخیر آغاز می شود.

لذا ساعات تشکیل کلاسها بدین صورت خواهد بود:

– کلاسهای ساعت ۱۰-۸ ساعت ۱۰:۱۵-۹ و کلاسهای ساعت ۱۲-۱۰ ساعت ۱۱:۴۵-۱۰:۳۰ برگزار خواهد شد.

توجه: زمان برگزاری کلاسها از ساعت ۱۲ به بعد هیچ تغییری نخواهد داشت.