اطلاعیه انتخاب واحد مقدماتی ترم بهمن ۱۴۰۲ – ۱۴۰۱

دانشجویان عزیز برای انتخاب واحد مقدماتی ترم بهمن 1401 از تاریخ 1401/09/21 تا 1401/10/01 به سیستم گلستان از مسیر آموزش- ثبت نام مقدماتی- ثبت نام مقدماتی مراجعه نمایید.

*با كليك بر روي “مشاهده دروس ارائه شده” ليست دروس قابل اخذ نمايش داده مي شود. با انتخاب دروس موردنظر و اعمال تغييرات، ثبت نام مقدماتي تكميل مي گردد.

*براي ارزشيابي اساتيد از مسير ارزشيابي و نظر سنجي – پاسخگويي به سوالات ارزشيابي مراجعه نماييد.

  • انتخاب واحد مقدماتی بر اساس چارت درسی هر رشته انجام می شود.
  • شرکت در ارزشیابی اساتید الزامی می باشد.
  • دانشجویانی که بدهی شهریه دارند نسبت به تسویه حساب اقدام نمایند.

*انتخاب واحد مقدماتی به منزله انتخاب واحد اصلی نمی باشد ولی جزء شروط لازم برای شرکت در انتخاب واحد اصلی می باشد.

*چنانچه انتخاب واحد مقدماتی انجام نشود فایل انتخاب واحد اصلی در زمان انتخاب واحد اصلی باز نمی شود و انتخاب واحد با تاخیر مشمول پرداخت جریمه نقدی می شود.

*انتخاب واحد اصلي در ترم بعد بر اساس ثبت نام مقدماتي انجام مي گيرد و دانشجويان دروسي را كه در ثبت نام مقدماتي انتخاب نكنند نمي توانند در ثبت نام اصلي اخذ نمايند.

*بعد از انجام ثبت نام مقدماتي از گزارش 76 از وضعيت ثبت نام مقدماتي خود آگاه شويد.

– فایل راهنمای ارزشیابی اساتید

– فایل راهنمای تصویری انتخاب واحد مقدماتی

– نکات ارزشیابی و انتخاب واحد مقدماتی