اطلاعیه آغاز نیمسال دوم ۱۴۰۰ – ۱۳۹۹ به شیوه الکترونیکی

نظر به تکمیل فرآیند آماده‌سازی سامانه‌های آموزش الکترونیکی دانشگاه در عصر روز یکشنبه، کلاسهای آنلاین از صبح روز دوشنبه مورخ ۴ اسفندماه ۱۳۹۹ رسماً برگزار خواهد شد. انتظار میرود اساتید و دانشجویان گرامی نسبت به تشکیل کلاسها اهتمام ویژه داشته و طبق برنامه هفتگی ارائه شده در سامانه گلستان، در کلاسهای آنلاین شرکت نمایند.

همچنین دو جلسه توجیهی ویژه دانشجویان ورودی جدید در صبح و عصر روز یکشنبه، توسط مرکز آموزشهای الکترونیکی برنامه‌ریزی شده که جزئیات مربوط به آن در کانال تلگرام «دانشگاه من» منتشر گردیده است. لازم است دانشجویان در یکی از دو جلسه‌ی مذکور شرکت کرده و با سامانه‌های آموزش الکترونیکی دانشگاه آشنا شوند.