از دکتر احمد حاجی‌مرادی عضو هیئت علمی گروه مدیریت در سمت معاونت آموزشی، پژوهشی مؤسسه در جلسه هیئت رئیسه مورخ ۱۹ / ۵ / ۱۴۰۲ تقدیر شد.

در تقدیرنامه‌ای که به پاس تلاش دلسوزانه و موفقیت در عرصه توسعه کیفیت و ارتقای عملکرد مؤسسه به وی اعطا شد، آمده است:

همکار گرامی جناب آقای دکتر احمد حاجی‌مرادی

بی‌گمان خدمت بی‌منت و سخت‌کوشی شما در طی این سالها به بار نشسته‌است و ریشه‌دار است و نهالی که به جان‌و‌دل پرورانده‌اید اینک درختی تنومند‌است که شاخ و برگ و عطرش سر بر آستان دارد و سایه بلندش نصیب امروز و فردای این مؤسسه است. باور داریم این همه اندیشه و سعی، نزد خداوند سبحان بی‌ارج و پاسخ نخواهد بود.
امیدواریم با اتکال به قدرت‌الهی و تلاش خستگی‌ناپذیر خود همچنان در عرصه آموزش‌عالی نقش‌آفرین باشید و از وجود ارزشمند شما و افق‌های تازه‌تری که پیش روی این مؤسسه می‌گسترانید همواره بهره‌مند بمانیم.
لطف و بزرگواری همیشگی جنابعالی را ارج‌نهاده و از خداوند بزرگ تندرستی، دوام عزت و توفیقات‌ و استمرار خدمتگزاری مسئلت داریم.

داریوش پورسراجیان
رئیس دانشگاه
نوزدهم مرداد هزاروچهارصدودو