پیشینه

پیشینه تحصیلی

 • دکتری: فیزیولوژی­ ورزشی- دانشگاه گیلان- ۱۳۹۸

 • کارشناسی ارشد: فیزیولوژی­ورزشی کاربردی – دانشگاه گیلان – ۱۳97

 • کارشناسی: تربیت بدنی و علوم ورزشی – دانشگاه یزد – ۱۳94

پیشینه اجرایی

 • مدیرگروه تربیت بدنی مؤسسه آموزش عالی امام جواد(ع)، 1401

 • گواهینامه مربی­گری آمادگی جسمانی یزد، 1392

 • گواهینامه مربی­گری بدنسازی یزد، 1394

 • گواهینامه مربی­گری فیتنس یزد، 1400

پیشینه تدریس

 • سمینار تغذیه و تندرستی

 • سمینار تمرینات کالیستنیکس

 • سمینار حرکت شناسی و کار با دستگاه در بدنسازی

 • مدرس و آزمونگر کاربر ماساژ- سازمان آموزش فنی و حرفه­ ای­ کشور

پیشینه تحقیقاتی

مقالات

چاپ شده

آثار حاد فعالیت مقاومتی با محدودیت جریان خون و تنفس بر غلظت لاکتات خون و هورمون رشد در کشتی­گیران دانشگاهی
ابوالفضل رحمانی، دکتربهمن میرزایی، سوخت و سازو فعالیت ورزشی 1397.

اثرفعالیت مقاومتی با محدودیت جریان خون و تنفش بر پاسخ تستوسترون و کورتیزول و نسبت تستوسترون به کورتیزول در مردان کشتی گیر
سینا نورسته، دکترحمید اراضی، دکتر بهمن میرزایی، ابوالفضل رحمانی. 1398

 The acute effects of resistance exercise with blood flow and respiratory restriction on blood lactate and growth hormone in collegiate wrestlers
. abolfazl Rahmani, dr bahman mirzaei.27th International Congress on Physical Education & Sport Science 2019

علایق و مهارت ها

 • شنا

 • رزمی

 • والیبال

 • بدنسازی